Indledning Essay Dansk Dinnerware

Indledning

Download Indledning

Indledningen er det første i opgaven og derfor det første som læseren møder. Indledningen er derfor af afgørende betydning, når du skriver en opgave. Men hvad kendetegner egentlig en god indledning, og hvordan skriver du den?

Hvad er en indledning?

Formålet med indledningen er at fange din læser og føre ham ind i din tekst. Derfor er det vigtigt, at din indledning vækker din læsers interesse og nysgerrighed, så han får lyst til at læse videre. Derudover er det vigtigt, at din indledning er præcis og dækkende, så den nøjagtigt beskriver, hvad din opgave omhandler, hvad du vil komme ind på, og hvordan du vil arbejde med dit emne.

Dog skal du være opmærksom på, at en god indledning i fx dansk og fysik ikke indeholder det samme. Har du lavet et kemiforsøg, så bør indledningen informere om, hvad konklusionen på forsøget er. Skriver du derimod en indledning til et essay i dansk, kan du fx inddrage et citat fra teksten eller stille et spørgsmål, som du vil reflektere over i din opgave.

I det følgende vil vi dog tage udgangspunkt i, hvordan du skriver en indledning til opgaver i dansk og andre sprogfag, da en god formidling i disse fag spiller en ekstra stor rolle. 

Hvordan skriver man en indledning?

  • Præsenter emnet/problemstillingen på en interessant måde. Først og fremmest er det vigtigt, at du får præsenteret det emne eller den problemstilling, som din opgave kommer til at kredse om. På den måde giver du din læser et billede af, hvad han skal i gang med at læse om. Indledningen kan fx starte med et relevant citat fra den tekst, du analyserer, eller den kan tage udgangspunkt i en mere generel overvejelse, som du herefter uddyber i din opgave.  
  • Introducer til tekster. Derudover er det vigtigt, at du får præsenteret den eller de tekster, du bruger i din opgave. Sørg for at få de centrale fakta med (forfatter, årstal, titel osv.), og flet dem gerne ind i teksten på en naturlig og elegant måde: ”I artiklen ’Vi er internettets børn’, bragt i Information 31/03/12, fortæller Piotr Czerski, hvordan…”.
  • Kort og præcis. Det er en god idé at forsøge at gøre din indledning så kort og præcis som mulig. Det kan være fristende at begynde at redegøre for tekstens synspunkter og indhold, når du præsenterer den, men vent med det til din egentlige analyse. Din indledning er kun en mundsmag på opgaven, som skal vække din læsers appetit, så pas på du ikke kommer til at overfodre ham, så han aldrig når videre til selve opgaven.
  • Ret indledningen igennem til sidst. Et godt trick til at skrive en god indledning er at vende tilbage til den, når du har skrevet din opgave. Nogle gange vil din vinkel eller problemstilling have ændret sig undervejs i skriveprocessen, og så er det vigtigt, at du får tilpasset din indledning, så den stemmer overens med resten af opgaven. 

Opdateret: 15/3 2017

Skal du skrive et essay i dansk? Så er det rigtig godt at vide, hvordan du skal gribe opgaven an. Det kan nemlig godt virke svært at skrive et essay, men når du først har styr på princippperne, er det slet ikke slemt. Faktisk kan det være helt vildt sjovt og spændende at skrive et essay, fordi du får lov til at være meget personlig og dykke ned i et emne, du synes er interessant.

Hvad er et essay?

Ordet 'essay' kommer fra det latinske 'exagium', som betyder 'undersøgelse'. Og det er faktisk lige præcis, hvad et essay er. I et essay skal du nemlig undersøge, vurdere og reflektere over et emne, så din lærer kan forstå dine tanker. I et essay må du gerne diskutere forskellige synspunkter, men det er vigtigt at dit essay ikke kommer til at blive en lang diskussion. Det handler mere om selve problemstillingen, end det gør om forskellige synspunkter, så det handler om at få problemstillingen i fokus ved at belyse dem på forskellige måder.

Herunder kan du få tips til at skrive dit essay:

1. Vælg emne til dit essay

I et essay er din opgave tit, at du enten skal skrive om en tekst, du har fået udleveret eller et emne, du interesserer dig for. Udover at beskrive teksten eller emnet i et essay, skal du også skrive om din egen holdning til det - derfor er det vigtigt, at du vælger noget, du har (eller kan have) en klar mening om, og som kan ses fra flere sider. Og heldigvis lægger et essay op til, at du kan være kreativ og skrive lidt mere spændende, end du plejer.

Tip! Start med at finde temaet til dit essay, og skriv nogle gode spørgsmål ned, som du vil besvare. Hvis temaet i dit essay er teknologi, kan du for eksempel spørge, om vores tekster er blevet mere upersonlige, når vi går væk fra at skrive dem i hånden.

Læs også: Skal du skrive et essay i dansk eksamen eller op til en svær matetmatikprøve? Få de gode tips her

2. Byg dit essay op

Begynd dit essay med en konkret oplevelse - det kan være en artikel, du har læst, som handler om et samfundsmæssigt problem, eller måske en helt almindelig hverdagssituation, du selv har stået i.
Når du har beskrevet den i dit essay, kan du langsomt begynde at bevæge dig ud, hvor du sætter situationen i perspektiv, og beskriver emnet i et større omfang. Det vil sige, at du sammenligner den konkrete situation med nogle større sammenhænge, hvor det bliver lidt mere abstrakt i dit essay.

Tip! Et eksempel kan være, at du starter med at skrive om, at du bliver nødt til at aflevere dit essay i hånden, fordi din printer ikke virker (konkret situation), og at du slutter med at diskutere teknologiens fremskridt i samfundet - fra fjerpen til keyboard.

For at gøre dit essay mere overskueligt, er det en god idé at dele det op i afsnit, som du giver underoverskrifter. Det hjælper også dig selv med at holde styr på, hvor du er nået til i dit essay

3. Diskutér i dit essay

Fortæl om din egen holdning til det problem, du er kommet frem til i dit essay. Kom gerne med et eller flere eksempler, der forklarer, hvad du mener, så det bliver tydeligt for læseren, hvad din mening er. Men glem ikke, at du også skal se sagen fra andre sider. Så selv om du har skrevet din klare holdning, skal du også komme ind på, hvad andre, der er uenige med dig, synes. Hold de to synspunkter op mod hinanden, og diskutér lidt med dig selv. "På den ene side … På den anden side …". Husk hele tiden, at det handler om at belyse emnet fra forskellige synspunkter - det handler ikke så meget om diskussionen i sig selv.

Tip! Husk at lægge vægt på din personlige holdning i et essay. Du skal vise, at du interesserer dig for emnet, og det er vigtigt for dig at få din mening frem. Ellers kan det blive svært for læseren at tro på det, du skriver i dit essay.
I vores eksempel vil du altså diskutere fordele og ulemper ved, at vi er gået fra at skrive med fjerpenne til at sende e-mails.

Test dig selv: Hvad skal du efter 9. klasse?

4. Slut dit essay af

Det er okay, at du kommer med små sidebemærkninger, da et essay lægger op til, at du giver tankerne frit løb. Men husk at holde den røde tråd, så det hele giver mening, og du ikke ender på et sidespor.

Når du er nået til afslutningen på dit essay, skal du nemlig samle trådene. Mange andre opgaver ville slutte med en konklusion, men det gør et essay ikke. Der er jo typisk ikke noget endegyldigt svar på den problemstilling, du har reflekteret over i dit essay. Lav i stedet en afslutning, hvor du samler op på de spørgsmål, du har stillet i dit essay, eller gætter på, hvordan fremtiden kommer til at se ud i forhold til dit emne.

0 thoughts on “Indledning Essay Dansk Dinnerware”

    -->

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *